Igor ŠOLTES : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по петиции 

Обратна връзка