Javier NART : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Член 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 

Заместник 

Комисия по петиции 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Последни дейности 

OPINION on the proposal for amending Parliament’s Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom of 9 March 1994 on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman’s duties EN  
- PETI_AD(2018)623941 -  
-
PETI 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка