Momchil NEKOV : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка