Marcel de GRAAFF : Начална страница 

Член 

BCPR  
Председателски съвет 
Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Обратна връзка