Olaf STUGER : Начална страница 

Член 

Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство 

Последни дейности 

Обратна връзка