José BLANCO LÓPEZ : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Писмени обяснения на вот 
Европейски фонд за отбрана (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) ES  
 
Писмени обяснения на вот 
Програма InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) ES  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка