José BLANCO LÓPEZ : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) ES  
 
Писмени обяснения на вот 
Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) ES  
 
Писмени обяснения на вот 
Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн (A8-0376/2018 - David Martin) ES  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка