José BLANCO LÓPEZ : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) ES  
 
Писмени обяснения на вот 
Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) ES  
 
Писмени обяснения на вот 
Оценка на здравните технологии (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) ES  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка