Marina ALBIOL GUZMÁN : Начална страница 

Член 

Комисия по петиции 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по развитие 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 

Обратна връзка