Kostas CHRYSOGONOS : Начална страница 

Член 

Комисия по правни въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EL  
 
Писмени обяснения на вот 
Европейски фонд за отбрана (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EL  
 
Писмени обяснения на вот 
Европейска гранична и брегова охрана (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EL  
 
Писмени обяснения на вот 
Kostas CHRYSOGONOS  
Kostas CHRYSOGONOS 

В EP NEWSHUB

  • ΣΥΡΙΖΑ: πιο παλιός και από το παλιό https://t.co/g6FiCv4QDq  Δημοσιευμένο άρθρο μου στην εφημερίδα @ta_nea

    Публикуване:  
    на twitter 
  • Ο λόγος της αποχώρησής μου από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2017 ήταν η μετατροπή του σε πελατειακή πυραμίδα χειρότερη από οτιδήποτε είχαμε δει ως τότε https://t.co/04zfLfY9Vu 

    Публикуване:  
    на twitter 

Обратна връзка