Iskra MIHAYLOVA : Начална страница 

Председател 

Комисия по регионално развитие 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония 
Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Последни дейности 

Обратна връзка