Curzio MALTESE : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза  
- CULT_AD(2018)623815 -  
-
CULT 
Становища в качеството на докладчик 

Обратна връзка