Eleonora FORENZA : Биография 

Оригинална версия : IT 

Биография (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)  
Актуализиране: 22/05/2019 

Образование (документи за завършено образование и дипломи) 

 • 26/05/2016 : докторска степен по „История на жените и полова идентичност“ в университет L’orientale, Неапол (7-ти цикъл – нова серия), придобита на 26 май 2016 г. със защита на дисертация на тема „Il politico è personale. Storie di donne e soggettività femministe nel Partito comunista italiano (1970 – 1991)“.
 • 28/04/2006 : докторска степен по италианистика в университет Aldo Moro, Бари, (18-и цикъл – научно-дисциплинарна област L-FIL-LET/10), придобита на 28 април 2006 г. със защита на дисертация на тема „Lo spunto di un'autobiografia: l'Illuminismo chiaroscurale del giovane Debenedetti critico e scrittore“.
 • 28/06/2002 : бакалавърска степен по филология, придобита на 28 юни 2002 г. (академична 2001-2002 г.) с оценка 110/110 и отличие във факултета по филологии и философия на университет Aldo Moro, Бари, със защита на дипломна работа на тема „La differenza di genere nella cultura italiana: il problema del sapere letterario“, с историческо-социална насоченост; средна оценка от изпитите: 30/30.
 • 24/08/2008 : правоспособност от училище за специализирано обучение на учителите в средното образование (SSIS) – лингвистично-литературна насоченост в следните категории конкурси: A043 и A050, придобита на 24 юни 2008 г. с оценка 80/80 (средна оценка от изпитите: 30/30);
 • 14/04/2010 : A051, придобита на 14 април 2010 г. с оценка 80/80 (средна оценка от изпитите: 30/30).
 • 23/12/2003 : цифрови умения: ECDL. Познания по английски език: CAE (Cambridge Certificate in Advanced English), TOEFL, FCE, PET.
 • 2004 : носителка на наградата „Valentino Gerratana“ през 2004 г. с есе на тема „Filosofia delle moltitudini e filosofia della praxis: alcune note sul concetto di senso comune nei Quaderni del carcere“.
 • 2004 : носителка на наградата „Città di Melfi“ през 2004 г. – раздел „Дипломни работи“.

Професионална кариера 

 • 2013-2017 : изследовател на срочен договор (на пълно работно време – член 24, параграф 3а от закон 240/10) по тема „История на политическите възгледи“ в катедра „Философия, комуникация и развлечения“ в университет Roma Tre.
 • 03/2013-03/2017 : научен сътрудник, отговорен за отдела за изследвания в университет Roma Tre по проект GramsciSource: отворена и новаторска платформа в подкрепа на работата на представителите на академичната общност и за пълен достъп на произведенията на А. Грамши (RBFR12MZ8R_003); победителка в конкурса „Фонд за инвестиции за фундаментални научни изследвания 2012 г. – проект „Бъдеще в научните изследвания““; отделът изследва дисциплините: SPS/02 „История на политическите доктрини“; L-FIL-LET/10 „Италианска литература“; сектори ERC: SH6; SH4.
 • 16/03/2007-15/03/2010 : получател на стипендия за научни изследвания от 16.3.2007 г. до 15.3.2010 г. (две години и подновяване от една година) в катедрата по италианистика в университет Aldo Moro, Бари, за проекта „Tra critica militante ed interventismo editoriale: 'Illuminismo di Debenedetti dalle riviste gobettiane alla direzione de Il Saggiatore“.
 • 2017-... : член на управителния съвет на International Gramci Society.
 • 2010-... : член на управителния съвет на International Gramsci Society Italia.
 • 05/2013-... : член на Historical Materialism – Rome.
 • 2002-2009 : сътрудничество в преподаването в рамките на катедрата по италианска литература А-К във факултета по филологии и философия на университет Aldo Moro, Бари.
 • 2006 : сътрудничество при провеждането на упражнения в курса по италианска литература А-К (2006 г.).
 • 2004 : сътрудничество в преподаването в рамките на практическия курс по италиански език за бакалавърска степен по филология – програма „Издателска дейност и журналистика“.
 • 2006 : сътрудничество в преподаването в рамките на практическия курс по италиански език за бакалавърска степен „Исторически и социални науки“ (2003 г.).

Професионална кариера 

Заемани длъжности в политическа партия или в национален профсъюз  
 • 1996-... : член на партията Rifondazione comunista („Комунистическо обновление“) от 1996 г.; оттогава активно и постоянно участва като феминистка и комунистка в различни движения, сред които: „movimento dei movimenti“ в Генуа, социални форуми, окупиране на покривите на университет Sapienza в протест срещу реформата „Джелмини“, участие в женски движения при манифестации на площади, събиране на подписи в полза на минималната работна заплата, защита на Конституцията.
Заемани длъжности в институциите на ЕС  
 • 2014-... : като член на ЕП от групата GUE/NGL тя продължава активния си ангажимент и работи, за да даде глас на движенията и да обедини борбите в Европа и Италия: срещу несигурността на работните места, за европейска минимална работна заплата, за самоопределението на жените, в движенията NO TAP и NO TAV, срещу репресиите, както и за правата на затворниците. Международната солидарност я отвежда в Палестина, във Франкфурт срещу ЕЦБ, в Донбас, в Хамбург срещу Г-20, в Анкара в подкрепа на кюрдските политически затворници. В Европейския парламент е ангажирана, като член на комисията по международна търговия, основно с усилия срещу споразуменията за свободна търговия между ЕС, САЩ и Канада, например ТПТИ и ВИТС; докладчик е по доклада относно правата на човека и международната търговия. Тя се стреми да даде глас на новия южен въпрос, който засяга цяла Южна Европа, и се бори срещу фискалния пакт и неолибералните договори, които отнемат власт от гражданите на Европа.

Обратна връзка