Eleonora FORENZA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото
 • 12-01-2017 ... : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии 

 • 01-07-2014 ... : Lista Tsipras-L'Altra Europa (Италия)

Заместник-председател 

 • 13-10-2014 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 14-07-2014 ... : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2017 ... : Комисия по международна търговия

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 19-01-2017 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2017 ... : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Обратна връзка