Bronis ROPĖ : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация за връзки с Беларус 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 

Последни дейности 

Обратна връзка