Emilian PAVEL : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Последни дейности 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) RO  
 
Писмени обяснения на вот 
Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO  
 
Писмени обяснения на вот 
Създаване на Европейски фонд за отбрана (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) RO  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка