Hilde VAUTMANS : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Обратна връзка