Estefanía TORRES MARTÍNEZ : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Последни дейности 

Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 
Писмени обяснения на вот 
Координация на системите за социална сигурност (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) ES  
 
Писмени обяснения на вот 
Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка