Estefanía TORRES MARTÍNEZ : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Последни дейности 

Обратна връзка