Edward CZESAK : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г.  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
Становища в качеството на докладчик в сянка 
Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка