Jasenko SELIMOVIC : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Fund EN  
- IMCO_AD(2018)627566 -  
-
IMCO 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка