Czesław HOC : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Обратна връзка