Jakop DALUNDE : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 

Последни дейности 

Европейската гражданска инициатива (A8-0226/2018 - György Schöpflin) SV  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка