Angelo CIOCCA : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Последни дейности 

Обратна връзка