John PROCTER : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по култура и образование 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Япония 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности  
- CULT_AD(2018)616832 -  
-
CULT 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка