Jordi SOLÉ : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Комисия по бюджети 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Подкомисия по правата на човека 
Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Обратна връзка