André ELISSEN : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджети 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 
Делегация за връзки с Афганистан 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Китайската народна република 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка