Rupert MATTHEWS : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – бивша югославска република Македония 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст)  
- CULT_AD(2018)625322 -  
-
CULT 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка