John FLACK : Начална страница 

Член 

Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с Япония 

Последни дейности 

Обратна връзка