Christelle LECHEVALIER : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Япония 

Последни дейности 

Искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка