Asim ADEMOV : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по петиции 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Последни дейности 

Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (препоръка) (A9-0038/2019 - Bernd Lange)  
 
Писмени обяснения на вот 
Кризата с Апелативния орган на СТО (B9-0181/2019)  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка