Asim ADEMOV : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Обратна връзка