Thomas WAITZ : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по петиции 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Последни дейности 

Обратна връзка