Jacques COLOMBIER : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Комисия по бюджети 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Последни дейности 

Бруней FR  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-129-0000)  
Участие в пленарните заседания 

Обратна връзка