Miroslavs MITROFANOVS : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по петиции 

Заместник 

Делегация за връзки с Беларус 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

Обратна връзка