Oscar LANCINI : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Последни дейности 

Обратна връзка