Werner LANGEN : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

 • 22-07-1999 / 06-10-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 07-02-2002 / 21-09-2003 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-03-2000 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the second report from the Commission to the Council on the situation in World Shipbuilding - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0371/2000 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128