Romeo FRANZ : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Израел 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Обратна връзка