Abir AL-SAHLANI : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Ирак 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Обратна връзка