Valter FLEGO : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana (Хърватия)

Заместник-председател 

  • 26-09-2019 ... : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

членове 

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
  • 02-07-2019 ... : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по транспорт и туризъм
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Обратна връзка