Valter FLEGO : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Последни дейности 

Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси (B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019) HR  
 
Писмени обяснения на вот 
Значението за запазването на паметта за миналото на Европа за нейното бъдеще (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019) HR  
 
Писмени обяснения на вот 
Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари (B9-0045/2019, B9-0046/2019) HR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка