Valter FLEGO : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Обратна връзка