Giuliano PISAPIA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по конституционни въпроси 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Палестина 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Обратна връзка