June Alison MUMMERY : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Обратна връзка