Brian MONTEITH : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по рибно стопанство 
Комисия по правни въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Обратна връзка