Álvaro AMARO : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Последни дейности 

Обратна връзка