Andris AMERIKS : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Член 

Комисия по петиции 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Последни дейности 

Обратна връзка