Elena YONCHEVA : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Обратна връзка