Tsvetelina PENKOVA : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по регионално развитие 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Япония 

Обратна връзка