Ivo HRISTOV : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка