Atidzhe ALIEVA-VELI : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 

Последни дейности 

Обратна връзка