Françoise GROSSETÊTE : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство 

Последни дейности 

Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители (B8-0241/2019) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Европейска гранична и брегова охрана (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка