Richard HOWITT
  • Richard
    HOWITT
  • Обединено кралство
  • Роден: 5 Април 1961 г., Reading

Изказвания на пленарно заседание

129

Тайланд, и по-специално случаят на Анди Хол

06-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-06(3.3)

Мирният процес в Колумбия (разискване)

05-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-05(15)

Положението в Турция (разискване)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(9)

Бахрейн

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(7.2)

Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(10.1)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Становища в качеството на докладчик

1

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания

AFET
26-05-2016 AFET_AD(2016)577008

Становища в качеството на докладчик в сянка

3

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор

AFET
26-10-2016 AFET_AD(2016)589183

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

СТАНОВИЩЕ относно частния сектор и развитието

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

Институционални предложения за резолюции

190

Предложение за обща резолюция относно Судан

05-10-2016 RC-B8-1062/2016

Предложение за обща резолюция относно Зимбабве

14-09-2016 RC-B8-0995/2016

Предложение за обща резолюция относно Филипините

14-09-2016 RC-B8-0990/2016

Предложение за обща резолюция относно Сомалия

14-09-2016 RC-B8-0989/2016

  Motion for a resolution on Zimbabwe

12-09-2016 B8-1006/2016

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Philippines

12-09-2016 B8-1004/2016

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Somalia

12-09-2016 B8-1003/2016

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Писмени декларации

1

Писмена декларация относно липсата на адекватни извънучилищни структури за полагане на грижи за децата с увреждания в ЕС

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Отпаднала

Детайли

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Дата на внасяне : 09-03-2015
Срок : 09-06-2015
Брой подписали : 175 - 10-06-2015

Въпроси, изискващи писмен отговор

24

Финансиране от ЕС за Младежкия оркестър на Европейския съюз

25-05-2016 E-004178/2016 Комисията

  VP/HR - Andy Hall, EU citizen and human rights defender

17-05-2016 E-004014/2016 Комисията

  VP/HR - Attacks on the LGBTI community in Bangladesh

02-05-2016 E-003710/2016 Комисията

  Epilepsy awareness

15-02-2016 E-001273/2016 Комисията

  Air pollution in the UK

15-02-2016 E-001272/2016 Комисията

  Awareness and diagnosis of fibromyalgia

11-01-2016 E-000125/2016 Комисията

  Ten-T networks

21-12-2015 E-016054/2015 Комисията

  Participation in Horizon 2020 by Israeli companies involved in settlements

21-12-2015 E-016053/2015 Комисията

  Access of persons with disabilities to independent living

30-11-2015 E-015171/2015 Комисията

  Article 19 UN CRPD - Use of European Structural and Investment Funds

26-11-2015 E-015122/2015 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

1