Richard HOWITT
  • Richard
    HOWITT
  • Обединено кралство
  • Роден: 5 Април 1961 г., Reading

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.