Richard HOWITT
 • Richard
  HOWITT
 • Обединено кралство
 • Роден: 5 Април 1961 г., Reading

Политически групи

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party (Обединено кралство)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Обединено кралство)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Обединено кралство)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Labour Party (Обединено кралство)
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател

 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Комисия по регионална политика
 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Подкомисия по правата на човека
 • 13.10.2014 / 01.11.2016 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

Член

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Комисия по регионална политика
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 17.01.2002 / 01.06.2003 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 02.06.2003 / 19.07.2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по външни работи
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Подкомисия по правата на човека
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по външни работи
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по външни работи
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по външни работи
 • 16.07.2009 / 24.11.2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по външни работи
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Подкомисия по правата на човека
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Комисия по външни работи
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Подкомисия по правата на човека
 • 14.07.2014 / 12.10.2014 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

Заместник

 • 21.07.1994 / 10.08.1994 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 05.02.1998 / 19.07.1999 : Подкомисия по правата на човека
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16.07.2009 / 15.09.2009 : Комисия по правни въпроси
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 16.09.2009 / 18.01.2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Афганистан
 • 25.11.2009 / 18.01.2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 10.10.2014 / 01.11.2016 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

149

Културни и религиозни различия по света (разискване)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Положението в Иран (разискване)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (разискване)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Положението в Украйна (разискване)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Употребата на въоръжени безпилотни самолети (разискване)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

3

Становища в качеството на докладчик

3

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи

EMPL
10-12-2013 EMPL_AD(2013)519836

СТАНОВИЩЕ относно корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж

EMPL
15-01-2013 EMPL_AD(2013)498079

СТАНОВИЩЕ относно правата на човека и социалните и екологични стандарти в международните търговски споразумения

EMPL
03-05-2010 EMPL_AD(2010)438256

Становища в качеството на докладчик в сянка

2

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка относно пазарния достъп до пристанищни услуги и финансовата прозрачност на пристанищата

EMPL
09-01-2014 EMPL_AD(2014)521839

СТАНОВИЩЕ относно индустриалната политика на ЕС за космическия сектор - Разгръщането на потенциала за икономически растеж в космическия сектор

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Предложения за резолюции

170

Предложение за обща резолюция относно руското нашествие в Украйна

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0253/2014

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Писмени декларации

3

Писмена декларация подчертаване на глобалното измерение на борбата срещу съдържанието със сексуално малтретиране на деца онлайн

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Отпаднала

Детайли

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 132 - 15-07-2013

Писмена декларация относно доброволна система за етикетиране в брайлов формат върху опаковките на промишлени продукти

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Приета

Детайли

Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Дата на внасяне : 23-03-2011
Срок : 23-06-2011
Дата на приемане : 23-06-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0299
Брой подписали : 447 - 23-06-2011

Писмена декларация относно поемането на отговорността за Холокоста

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Отпаднала

Детайли

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Дата на внасяне : 08-02-2010
Срок : 20-05-2010
Брой подписали : 120 - 20-05-2010

Парламентарни въпроси

36

  'Mission for Growth to Israel': expansion of bilateral cooperation

16-04-2014 E-004914/2014 Комисията

  'Mission for Growth to Israel': business and human rights

16-04-2014 E-004913/2014 Комисията

  EU support for women with autism

16-04-2014 E-004912/2014 Комисията

  VP/HR - Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

01-10-2012 E-008756/2012 Комисията

  Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

28-09-2012 P-008754/2012 Комисията

  EU backing for complementarity between the International Criminal Court (ICC) and national judicial systems

14-06-2012 E-005949/2012 Комисията

  UK requests for state aid for the Coryton refinery in Essex

14-06-2012 P-005944/2012 Комисията

Политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим

19-04-2012 O-000104/2012 Комисията

Политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим

19-04-2012 O-000103/2012 Съвета

  Temporary Agency Workers Directive

02-12-2011 E-011726/2011 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

127

Хуманитарното положение на обитаващите лагера Ашраф

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Обяснение на вот

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0234/2009 - ДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно неразпространението и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО)

Обяснение на вот

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0132/2009 - ДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на Европейския съюз във връзка с 64-ата сесия на Общото събрание на ООН

Бъдещето на автомобилната индустрия (разискване)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Предложения за резолюции

15

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ за положението в ивицата Газа

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ за Кашмир

09-07-2008 RC-B6-0349/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on allegations of Mass graves in Indian-Administered Kashmir

08-07-2008 B6-0368/2008

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в ивицата Газа

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the seventh session of the United Nations Human Rights Council (UNHRC)

18-02-2008 B6-0101/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Gaza

13-02-2008 B6-0069/2008

Писмени декларации

5

Писмена декларация относно Колумбия и търговските преференции по Общата система за преференции „GSP plus“

20-10-2008 P6_DCL(2008)0090 Отпаднала

Детайли

Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER

Дата на внасяне : 20-10-2008
Срок : 05-02-2009
Брой подписали : 138 - 09-02-2009

Писмена декларация за дискриминацията и институционализацията на децата с увреждания в Европейския съюз

09-04-2008 P6_DCL(2008)0024 Отпаднала

Детайли

Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT

Дата на внасяне : 09-04-2008
Срок : 15-07-2008
Брой подписали : 213 - 10-07-2008

Писмена декларация за "дис"криминацията и социалното изключване на децата с "дис" нарушения

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Приета

Детайли

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Дата на внасяне : 18-06-2007
Срок : 25-10-2007
Дата на приемане : 13-11-2007
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2007)0506
Брой подписали : 432 - 25-10-2007

  Written declaration on the French National Assembly’s adoption of a law criminalising denial of the ‘Armenian genocide of 1915’

13-11-2006 P6_DCL(2006)0080 Отпаднала

Детайли

Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT

Дата на внасяне : 13-11-2006
Срок : 23-02-2007
Брой подписали : 38 - 23-02-2007

  Written declaration on rheumatic diseases

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Приета

Детайли

Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA

Дата на внасяне : 05-07-2005
Срок : 05-10-2005
Дата на приемане : 13-10-2005
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2005)0389
Брой подписали : 406 - 05-10-2005

Парламентарни въпроси

31

  Availability of impartial advice on driving and vehicle choice for disabled people in Europe

30-06-2008 E-3918/2008 Съвета

  Child labour

29-05-2008 E-3220/2008 Комисията

Палестински затворници в израелски затвори

15-04-2008 O-0041/2008 Комисията

Палестински затворници в израелски затвори

15-04-2008 O-0040/2008 Съвета

  Renewal of the regulation on GSP+ status for beneficiary countries

07-04-2008 H-0248/2008 Съвета

  The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

02-04-2008 H-0240/2008 Комисията

  Reduced VAT rates on audio books for blind people

06-03-2008 E-1571/2008 Комисията

  Ensuring victims' rights in Colombia

16-01-2008 E-0211/2008 Комисията

  Revision of the Copyrights Directive

12-12-2007 P-6415/2007 Комисията

  Urban Transport Green Paper

28-09-2007 E-4906/2007 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 5-и парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

103

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  Pakistan

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(11)

  Human rights in 2003 and EU policy

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

  Political Dialogue and Cooperation Agreements with Central America and the Andean Community

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(1)

  Enlargement / Candidate countries (continuation)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

  Question Time (Commission)

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

  EU policy towards South Caucusus

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(2)

  Vote (continuation)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

  Question Time (Commission)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

  EU-UN relations

29-01-2004 P5_CRE(2004)01-29(1)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Предложения за резолюции

14

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

31-03-2004 RC-B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

29-03-2004 B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

05-02-2002 RC-B5-0034/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

31-01-2002 B5-0036/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on human rights

15-02-2000 RC-B5-0126/2000

  MOTION FOR A RESOLUTION on the meeting of the UN Human Rights Committee

14-02-2000 B5-0126/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

19-01-2000 RC-B5-0078/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on protection for volunteer and humanitarian workers

19-01-2000 RC-B5-0026/2000/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION On human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

17-01-2000 B5-0081/2000

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Писмени декларации

2

  Written declaration on the rights of deafblind people

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Приета

Детайли

Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO

Дата на внасяне : 12-01-2004
Срок : 12-04-2004
Дата на приемане : 01-04-2004
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P5_TA(2004)0277
Брой подписали : 323 - 01-04-2004

  Written declaration on non-discrimination towards the state of health of disabled persons

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Отпаднала

Детайли

Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT

Дата на внасяне : 28-11-2001
Срок : 28-02-2002
Брой подписали : 111 - 28-02-2002

Парламентарни въпроси

97

  Possible breach of the European Works Council Directive in respect to redundancies announced by FLS Aerospace

30-03-2004 P-1084/2004 Комисията

  Presidency Conference on 'Adaptability and Adjustment to Change in the Workplace' and industrial restructuring

26-02-2004 H-0133/2004 Съвета

  Mid-term review of the sugar regime

26-02-2004 H-0126/2004 Комисията

  The Baku-Ceyhan pipeline

26-01-2004 H-0038/2004 Комисията

  Support for the UN Working Group on Indigenous Peoples

26-01-2004 H-0037/2004 Съвета

  Peace process in Sri Lanka

16-12-2003 H-0835/2003 Комисията

  Multi-annual strategic Programme for EU external relations

16-12-2003 H-0834/2003 Съвета

  Paying for our promise to end poverty

12-11-2003 O-0071/2003 Комисията

  Annual report on Turkey

23-10-2003 E-3249/2003 Комисията

  Imposition of value added tax on aids and equipment for independent living by people with disabilities

07-10-2003 H-0613/2003 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)